อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 02/09/2016

ส่งข้อความFACEBOOK »คลิ๊ก« โทร    0851484777»คลิ๊ก« โทร    0853506779»คลิ๊ก« โทร    0995306240»คลิ๊ก« โทร    026185658»คลิ๊ก«   โทร    022710906»คลิ๊ก«    โทร    022710907»คลิ๊ก« แผนที่ร้าน MAP »คลิ๊ก« DATE 02/09/2016       TIME 10:40 BUY SELL US Dollar   USD 100 34.54 34.60 USD 50 34.45   ≈   USD 20-5 34.30   ≈  …

Print Friendly